RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 03-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 04-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 05-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 06-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 07-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 08-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 09-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 10-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 11-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 12-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 13-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 14-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 15-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 17-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 18-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 19-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 20-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 21-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 22-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 23-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 24-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 27-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 29-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 30-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 31-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 32-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 33-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 34-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 37-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 38-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 39-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 40-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 41-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 42-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 43-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 44-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 45-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 46-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 47-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 48-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 53-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 54-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 59-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 60-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 61-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 62-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 63-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 64-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 65-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 66-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 67-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 68-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 69-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 70-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 71-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 73-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 75-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 76-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 77-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 78-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 82-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 85-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 86-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 89-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 90-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 91-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 92-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 93-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 95-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 98-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 99-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 101-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 102-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 105-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 106-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 107-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 108-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 109-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 110-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 111-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 112-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 113-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 114-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 115-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 116-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 118-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 121-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 122-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 124-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 127-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 128-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 129-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 130-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 131-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 155-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 157-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 158-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 159-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 159-A-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 160-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 165-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 167-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 169-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 169-A-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 170-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 171-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 172-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 174I-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 174-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 175-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 177-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 178-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 179-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 181-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 182-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 183-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 184-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 185-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 186-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 187-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 188-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 190-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 191-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 192-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 193-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 194-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 195-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 196-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 197-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 198-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 199-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 200-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 201A-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 202-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 205-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 207-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 208-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 210-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 212-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 215-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 216-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 217-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 220-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 224-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 225-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 226-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 227-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 228-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 229-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 231-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 232-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 233-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 235-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 235-A-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 236-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 237-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 238-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 239-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 240-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 241-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 242-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 243-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 244-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 245-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 246-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 247-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 248-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 249-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 250-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 251-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 252-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 253-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 254-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 255-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 256-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 257-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 258-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 259-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 260-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 261-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 262-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 263-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 263-A-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 264-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 265-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 266-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 267-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 268-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 269-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 270-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 271-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 272-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 273-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 274-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 275-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 276-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 277-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 278-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 280-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 281-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 282-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 283-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 284-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 285-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 288-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 289-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 292-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 293-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 294-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 296-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 297-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 298-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 299-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 299-A-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 300-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 301-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 302-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 303-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 303-A-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 304-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 305-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 306-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 308-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 310-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 311-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 312-2020 – MPGCH/A

 

 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 001-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 002-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 003-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 004-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 005-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 028-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 029-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 030-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 031-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 032-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 033-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 034-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 035-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 036-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 037-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 038-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 039-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 040-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 041-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 042-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 043-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 044-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 045-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 046-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 047-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 048-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 049-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 050-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 051-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 052-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 054-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 055-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 056-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 057-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 058-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 060-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 061-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 062-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 063-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 064-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 065-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 066-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 067-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 069-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 070-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 072-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 073-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 074-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 075-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 076-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 077-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 078-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 079-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 080-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 082-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 083-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 084-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 085-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 086-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 087-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 088-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 090-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 091-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 092-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 093-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 094-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 095-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 096-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 097-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 098-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 099-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 100-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 101-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 102-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 103-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 104-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 105-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 106-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 108-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 109-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 111-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 112-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 113-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 114-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 115-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 116-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 117-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 118-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 119-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 120-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 121-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 122-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 123-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 124-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 125-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 126-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 127-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 128-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 130-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 131-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 132-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 133-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 134-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 135-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 136-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 137-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 138-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 139-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 140-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 141-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 142-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 144-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 145-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 146-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 148-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 149-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 151-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 152-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 153-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 154-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 155-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 156-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 157-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 158-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 159-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 160-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 161-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 162-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 163-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 164-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 165-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 166-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 167-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 169-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 170-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 171-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 172-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 173-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 174-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 175-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 176-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 177-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 179-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 180-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 181-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 182-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 183-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 185-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 186-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 187-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 188-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 189-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 190-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 191-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 192-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 193-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 194-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 195-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 196-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 197-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 198-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 202-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 203-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 204-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 205-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 206-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 207-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 208-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 209-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 210-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 211-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 212-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 213-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 214-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 215-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 216-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 217-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 218-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 219-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 220-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 221-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 222-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 223-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 224-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 225-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 226-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 227-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 228-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 229-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 230-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 231-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 232-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 233-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 234-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 235-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 236-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 237-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 238-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 239-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 240-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 241-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 242-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 243-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 244-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 245-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 246-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 247-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 248-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 249-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 250-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 251-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 252-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 253-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 254-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 255-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 256-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 257-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 258-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 259-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 260-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 261-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 262-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 263-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 264-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 265-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 266-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 267-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 268-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 269-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 270-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 271-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 272-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 273-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 274-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 275-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 276-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 277-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 278-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 279-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 280-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 281-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 282-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 283-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 284-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 285-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 286-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 287-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 288-2020-MPGCH-C