RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 03-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 04-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 05-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 06-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 07-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 08-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 09-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 10-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 11-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 12-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 13-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 14-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 15-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 17-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 18-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 19-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 20-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 21-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 22-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 23-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 24-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 27-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 29-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 30-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 31-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 32-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 33-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 34-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 37-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 38-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 39-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 40-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 41-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 42-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 43-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 44-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 45-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 46-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 47-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 48-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 53-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 54-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 59-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 60-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 61-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 62-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 63-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 64-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 65-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 66-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 67-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 68-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 69-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 70-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 71-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 73-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 75-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 76-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 77-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 78-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 82-2020 – MPGCH/A

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 208-2020 – MPGCH/A

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 001-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 002-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 003-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 004-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 005-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 028-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 029-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 030-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 031-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 032-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 033-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 034-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 035-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 036-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 037-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 038-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 039-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 040-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 041-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 042-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 043-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 044-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 045-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 046-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 047-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 048-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 049-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 050-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 051-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 052-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 054-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 055-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 056-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 057-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 058-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 060-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 061-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 062-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 063-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 064-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 065-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 066-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 067-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 069-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 070-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 072-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 073-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 074-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 075-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 076-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 077-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 078-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 079-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 080-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 082-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 083-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 084-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 085-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 086-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 087-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 088-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 090-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 091-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 092-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 093-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 094-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 095-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 096-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 097-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 098-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 099-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 100-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 101-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 102-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 103-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 104-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 105-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 106-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 108-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 109-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 111-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 112-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 113-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 114-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 115-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 116-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 117-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 118-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 119-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 120-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 121-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 122-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 123-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 124-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 125-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 126-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 127-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 128-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 130-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 131-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 132-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 133-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 134-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 135-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 136-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 137-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 138-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 139-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 140-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 141-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 142-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 144-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 145-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 146-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 148-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 149-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 151-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 152-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 153-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 154-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 155-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 156-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 157-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 158-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 159-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 160-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 161-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 162-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 163-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 164-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 165-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 166-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 167-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 169-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 170-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 171-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 172-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 173-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 174-2020-MPGCH-C

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 175-2020-MPGCH-C